Integratív medicina

Integratív medicina és egészségmegőrzés:
szándéka szerint tudományosan holisztikus, fenntarthatóan ésszerű, személyre szabottan emberi.
A betegség kezelésétől az egészség megteremtéséhez vezető szemléletet követ. Az integratív orvoslás egész embert tartja szem előtt, bizonyítékokra épít, az optimális egészség és gyógyulás érdekében minden elfogadható terápiás megközelítést, egészségmegőrző eljárást és módszert alkalmaz. Újraéleszti a gyógyító és a páciens közötti kapcsolat fontosságát.
A gyógyítási folyamatban fontos a személyre szabott kezelés. Az eljárás során a gyógyító személy, vagy gyógyító személyek közössége tudományos ismereteik alapján egyesítik a konvencionális és komplementer medicina azon elemeit, melyek az egyedi kezelést teszik lehetővé, az érintett pácienssel tájékoztatott egyetértésben. Az eljárás igyekszik felismerni és felhasználni a szervezet öngyógyító mechanizmusait.

Az integratív medicina egyesíti a konvencionális és komplementer szemlélet elméletét és gyakorlatát.

Egy modern integratív gyógyászat alapját az antropozófus gyógyászat szemszőgéből teljes egészében a COM képzi. Azt nem veti el, a maga létjogosultságában elismeri, alkalmazza és épít rá. Azonban kiegészíti, kitágítja. Ezzel az IM a CAM és a COM szintézisét jelenti. Egy olyan nyílt szemléletmódot, attitűdöt jelent, mely integrálja a COM és a CAM különböző módszereit.

Az antropozófus orvoslás

Az antropozófus gyógyászat rendszeréről